Eredményeink

A 2000 óta közhasznú ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) 1991-es megalakulása óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának meghatározó civil szervezete. 2006-ban elkezdett jelentős átalakulása óta az Alapítvány lendületesen fejlődik, működésünk dinamizmusát jól mutatja lebonyolított projektjeink évről évre növekvő száma és foglalkoztatási kapacitásunk folyamatos növekedése is.

Szerteágazó közhasznú tevékenységünk az egyetem iránt érdeklődő középiskolások érettségi-felkészítésén túl kiterjed rendezvények szervezésére és támogatására, az egyetemi közösségi terek fejlesztésére, természettudományos, valamint vállalatfejlesztési kutatási projektek vezetésére és koordinálására is. Az egyetemistákat közvetlenül érintő legfontosabb célunknak az elmúlt években azt tekintettük, hogy pályázati tevékenységeink, gyakornoki programunk és érettségi-előkészítő tanfolyamaink által, hozzájáruljunk a középiskolások szemléletformálásához, illetve ahhoz, hogy az egyetemről széles látókörű, jól képzett, a munkaerőpiacon igazi értéket képviselő diplomás fiatalok kerüljenek ki.

Alapítványunk az elsők közt, 1991-ben kezdte meg egyetemi-főiskolai előkészítők szervezését természettudományi tantárgyakból. 2004 óta tanfolyamainkon az új érettségi rendszernek megfelelően, emelt szintű érettségire készítjük fel hallgatóinkat. 2008-tól meghirdettük ösztöndíj programunkat is. 

Gyakornoki programunkat 2005-ben vezettük be, melynek keretében hozzásegítjük a hallgatókat, hogy a cégeknél folyó munkába, kutatásokba bekapcsolódva, diplomájuk megszerzésekor már rendelkezzenek a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges munkahelyi tapasztalatokkal. 

Egyre több hazai és uniós forrásból fedezett programot valósítunk meg. A projektek többsége oktatáshoz, képzéshez kapcsolódik. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával képzésekre és fejlesztő programokra mintegy három millió forintot, a Nemzeti Civil Alapprogram segítségével a felsőoktatási civil diákszervezetek tagjainak tréningjére az elmúlt két évben szintén kb. három millió forintot fordítottunk.

Eddigi egyik legnagyobb volumenű programunk során 3000 középiskolás diákhoz jutottunk el környezeti nevelő tanóráinkkal. A projektet 2007-2009 között az Európai Közösség IFJÚSÁG 2000-2006 programja, a Magyar Telekom és a Paksi Atomerőmű támogatta összesen 4,5 millió forinttal.


2014-2015-ben fontosabb eredményeink

Oktatási Centrumunk

Érettségi előkészítőinken (melyből működik 70 órás, féléves, valamint 150 órás, éves képzés is) összesen több, mint 300  középiskolás vesz részt. Újra meghirdettük és tovább szélesítettük ösztöndíjprogramunkat is: a középiskolások, tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján, pályázhattak előkészítő tanfolyamaink kedvezményes vagy akár ingyenes igénybevételére. A nagycsaládos diákok is kedvezményben részesülnek, ebben a Nagycsaládosok Országos Egyesületével működünk együtt.

Az elmúlt években több száz középiskolás diáknak tartottunk környezetvédelmi, környezeti nevelő órát a Környezettudományi Klubbal összedolgozva. Ehhez hasonlóan, természettudományokat népszerűsítő előadásokkal is járjuk a budapesti középiskolákat, önkénteseink segítségével. Az elmúlt időszakban egy korábbi NEA szakmai pályázatunk egyik részeként már három természettudományos szakmai civil szervezetet bevontunk az ismeretterjesztésbe, ugyanezen civil együttműködés keretében előadásokat szerveztünk a szervezetek és az érdeklődők számára. A civil szervezetek együttműködése túlmutat a szakmai pályázat idején, azóta is több projekten szorosan együtt dolgozunk.

 

Természettudományos tevékenység

Jelenleg leginkább azzal támogatjuk a tehetséges hallgatókat, hogy szakmai rendezvényeken való részvételre támogatást biztosítunk számukra. Ez részben a részvételi díjat, részben az utazást jelenti.

2015-ben indítottuk útjára saját szakmai rendezvénysorozatunkat, üzemELTEtés néven. Ennek keretében üzemlátogatásra invitáljuk az érdeklődő hallgatókat. Eddig közel 50 hallgató vett részt a programokon.

Szintén idén csatlakoztunk a NÁBOJ matematikaverseny szervezőihez, ezzel Magyarországon is megrendezésre került ez a nemzetközi megmérettetés. Büszkék vagyunk rá, hogy a 150 magyar versenyző közül került ki Európa kb. 500 csapata közül a legjobb.

Részt veszünk a frissen felvett hallgatók integrálásában, szakmai programjaik szervezésében.

Az ELTE által 2011 májusában benyújtott és elnyert „Elearning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” c. TÁMOP pályázat konzorciumi tagjaként részt vettünk a természettudományi képzés fejlesztésére és modernizálására szolgáló projektben, aminek az elszámolása 2014-ben ért véget. A hallgatói igények felhasználásával és továbbításával, tanfolyamok szervezésével igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy a karon és az egyetemen folyó képzés jobban igazodjon a 21. századi elvárásokhoz. A projekt hallgatói szempontból legfontosabb eredménye, hogy több, mint 50 ingyenesen letölthető tankönyv és jegyzet jött létre.

 

Ifjúsági érdekképviselet

Részt vettünk a Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakításában, melynek egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása.   

 

Önkéntesek bevonása, szakmai gyakorlat biztosítása

Az Alapítvány egy-egy projektjére  bevont önkénteseken kívül a mindennapi működésben is önkéntesek segítenek. A civil és pályázati szféra szakmai gyakorlat lehetőségét nyújtja, elsősorban a társadalomföldrajzzal foglalkozó hallgatók számára. A tavalyi évben 3 állandó önkéntesünk volt erről a területről.


2012-2013-ban fontosabb eredményeink

 

1. Közösségi célú fejlesztések

Az ELTE által 2011 májusában benyújtott és elnyert „Elearning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” c. TÁMOP pályázat konzorciumi tagjaként részt veszünk a természettudományi képzés fejlesztésére és modernizálására szolgáló projektben. A hallgatói igények felhasználásával és továbbításával, tanfolyamok szervezésével igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a karon és az egyetemen folyó képzés jobban igazodjon a 21. századi elvárásokhoz.
Az ELTE szelektív hulladékgyűjtésének megszervezésében, illetve számos fenntarthatósággal kapcsolatos program kialakításában és fenntartásában is részt vettünk/veszünk.

 

2. Oktatási Centrumunk

Érettségi előkészítőinken több száz középiskolás vesz részt. Újra meghirdettük és tovább szélesítettük ösztöndíjprogramunkat is: a középiskolások, tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján, pályázhattak előkészítő tanfolyamaink ingyenes igénybevételére. A nagycsaládos diákok kedvezményben részesülnek, ebben a Nagycsaládosok Országos Egyesületével működünk együtt.
Több száz középiskolás diáknak tartottunk környezetvédelmi, környezeti nevelő órát. Az elmúlt időszakban a NEA szakmai pályázatunk egyik részeként már három természettudományos szakmai civil szervezetet bevontunk az ismeretterjesztésbe.
Ugyanezen civil együttműködés keretében előadásokat szervezünk a szervezetek és az érdeklődők számára.

3. Diákkutatás

Karunkon a szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok saját eredményekre épülnek, aminek számottevő költségei vannak. Ezen költségek támogatására folyósítottunk ösztöndíjat kiválasztott, tehetséges hallgatók számára. Hasonlóan támogatjuk a tehetséges hallgatókat szakmai rendezvényeken való részvétel céljából.
Országos Diákkutatói programunkon a legtehetségesebb középiskolásoknak biztosítottunk lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak egyetemi kutatásokba.

4. Mentorrendszer

Évek óta támogatjuk az elsőéves hallgatókat segítő mentorrendszert. Jelenleg az Alapítvány szervezi a mentorok képzéseit, részt vettünk a mentorrendszer képzési rendszerének strukturális és tartalmi megújulásában. Idén tovább bővítettük a mentorálással kapcsolatos tevékenységünket, külföldi hallgatókat fogadó mentorok képzésében is részt vállaltunk.

5. Közösségi rendezvények

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő és szórakoztató rendezvények szervezésében: 
ELTE TTK Nyílt Nap, Kutatók Éjszakája, Budaörsi Napok, Lágymányosi Eötvös Napok, ELTE TTK-Bárczi Gólyabál

6. Tanárképzés

Az új, osztatlan tanárképzés bevezetése hatalmas lehetőségeket nyitott meg, különösen a természettudományi területen. Részt veszünk a frissen felvett hallgatók integrálásában, szakmai programjaik szervezésében. 

7. Vállalkozási tevékenységek

Vállalkozási tevékenységeink esetén a legfontosabb, hogy a hallgatók számára előnyös, színvonalas, egyre szélesebb körű szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, profitunk minimalizálásával, amelyet külső partnerektől érkező bevételeinkkel együtt közhasznú tevékenységen keresztül valósítunk meg.