Pályázatok

Pályázat tehetséges magyar fiatalok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatására.
 
A felhívás kódja: NTP-NTV-P-15
A pályázatok benyújtása folyamatos, a benyújtás legvégső határideje: 2016. február 29.

Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program159/​


Rektori sportpályázat

Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke ismét pályázatot ír ki a hallgatók sporttevékenységének támogatására. Pályázni lehet egyetemi, kari, kollégiumi szabadidős sporttevékenység (edzések, háziversenyek stb.) biztosítására és felsőoktatási versenyeken való részvételre, vagy azok szervezésére. A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. között használható fel.

Pályázhat az Eötvös Loránd Tudományegyetem minden olyan hallgatója, aki a pályázat leadásakor és a támogatás felhasználásakor egyaránt hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet a Neptunban. A beérkezett pályázatokról az EHÖK Elnökségének javaslatát figyelembe véve az ELTE hallgatói ügyek rektori biztosa és az EHÖK elnöke dönt. A pályázat leadására 2015. november 20. 10:00 - 2015. november 28. 18:00 óra között van lehetőség.

Pályázati kiírás


DAAD tanulmányi és kutatói ösztöndíjak Németországba

Beadási határidő: 2015. november 15.

Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára

  • 10-24 hónapos németországi mester- vagy egyéb graduális képzés
  • pályázásra azok a magyar magyar egyetemek és fõiskolák végzõs hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
  • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
  • diplomásoknak az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
  • ösztöndíj kezdeti idõpontja általában október 1., egy elõzetes németországi nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelõen elõbb
  • ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el, valamint papíralapon a Tempus Közalapítványnál (Figyelem! Változás!). A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a Tempushoz.

Részletes információ: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadstudien.html